نویسنده = محمد رضایی پژند
ارزیابی خسارت خرپاهای مستوی با روش اجزای محدود

دوره 38، شماره 6، اسفند 1383

محمد رضایی پژند؛ مهدی سالیانی


اثر تابعهای کاهش سختی در تحلیل قابها با مفصل خمیری

دوره 35، شماره 4، اسفند 1380

محمد رضایی پژند؛ وحید رسول زاده باغمیشه


درباره بهینه سازی سازه ها و ارائه یک روش نو

دوره 53، شماره 0، آذر 1372

محمد رضایی پژند؛ محمد رضا سالاری