نویسنده = �������������� ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. یک روش محاسبه برای پاسخ دینامیکی سیستم ها

دوره 47، شماره 0، زمستان 1365

منصور نیک خواه بهرامی


2. وزنه های بالانسینگ با ممان اینرسی مینیمم

دوره 28، شماره 0، بهار 1353

منصور نیک خواه بهرامی