نویسنده = بهزاد مشیری
بکارگیری نظریه تلفیق اطلاعات در کشف اتوماتیک تغییرات مکانی ساختمان‌ها

دوره 40، شماره 2، آبان 1385

سارا سعیدی؛ رحیم علی عباسپور؛ فرهاد صمدزادگان؛ بهزاد مشیری


بهبود روش های هوشمند عامل ترکیب اطلاعات

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1383

کاوه کاوسی؛ بهزاد مشیری


ترکیب اندازه شبکه اطلاعات، روشی نوین برای ترکیب اطلاعات سنسوری

دوره 36، شماره 3، آذر 1381

رضا حسین نژاد؛ بهزاد مشیری؛ محمدرضا الشریف