کلیدواژه‌ها = رزین
ترمودینامیک جذب رنیوم توسط رزین آنیونی قوی

دوره 41، شماره 1، فروردین 1386

سید خطیب الاسلام صدرنژاد؛ علیرضا محمودیان؛ عباس رضوی منش


ساخت کلاه خود نظامی از مواد کامپوزیتی

دوره 40، شماره 3، آبان 1385

سیامک مطهری؛ مجتبی نصیرنژاد؛ حسینعلی عمرانپور شهرضا


تأثیر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند رنگ آمیزی بروش الکترودیپوزیشن کاتدی

دوره 38، شماره 5، دی 1383

محمدعلی موسویان؛ محمدرضا گودرزی؛ جواد ایوانی