کلیدواژه‌ها = برخورد
تحلیل ترک خوردگی پیشرونده در سازه‌های بتنی مسلح به روش المانهای مجزا

دوره 39، شماره 3، شهریور 1384

سهیل محمدی؛ محمد رضا آرم؛ آرش ماهوتچیان


تحلیل برخورد کشتی با سازه های فراساحل

دوره 36، شماره 1، خرداد 1381

محمدرضا بهاری؛ بابک شکراللهی