کلیدواژه‌ها = ترانسفورماتور
تعداد مقالات: 3
1. محاسبه امپدانس اتصال کوتاه ترانسوفورماتورها به کمک انرژی الکترومغناطیسی

دوره 38، شماره 3، تابستان 1383

جواد فیض؛ حسین محسنی؛ اسحاق ثابت مرزوقی؛ علی نادریان جهرمی


2. محاسبه پارامترهای مدل مشروح برای مطالعه رفتار فرکانسی سیم پیچهای تغییر شکل یافته در جهعت شعاعی

دوره 36، شماره 4، زمستان 1381

ابراهیم رحیم پور؛ حمید لسانی؛ حسین محسنی؛ یوخن کریستین؛ کورت فزر


3. طراحی بهینه ترانسفورماتور به کمک الگوریتم ژنتیک

دوره 36، شماره 2، تابستان 1381

سید هادی حسینی؛ حسین سیفی