نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 2
2. مطالعه اجزاء محدود رفتار غیر خطی قاب هایمتشکل ازتیرهای لانه زنبوری

دوره 38، شماره 2، تابستان 1383

شاهرخ مالک؛ حسین حداد کلور؛ کامبیز کامیاب مقدم؛ محمد رضا پور افشاری