نویسنده = معصومی، ابوالفضل
تعداد مقالات: 3
1. طراحی بهینه جعبه دنده خودرو بر اساس شاخصهای عملکرد و مصرف سوخت

دوره 40، شماره 6، زمستان 1385

ابوالفضل معصومی؛ مسعود شریعت پناهی؛ علیرضا معتمدی


2. شبیه سازی و تحلیل کشش عمیق TWB

دوره 39، شماره 1، بهار 1384

ابوالفضل معصومی؛ کارن ابری نیا؛ مسعود تائبی