نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 5
1. یک مدل اجزاء محدود غیر خطی برای محرک ها و تیرهای کامپوزیتی هوشمند شده با لایه های آلیاژ حافظه دار

دوره 39، شماره 1، بهار 1384

منصور محی الدین قمشه ای؛ نصرالله تابنده؛ فرامرز گردانی نژاد


2. اثر شتابهای خطی بر ماکزیمم قابلیت انتقال حرارت در میکرو لوله های حرارتی با شیارهای مثلثی

دوره 36، شماره 1، بهار 1381

حسین شکوهمند؛ احمد کهربائیان؛ نصرالله تابنده؛ احمد جلیلوند


4. مدارهای حدی پوانکاره و پایداری حرکت

دوره 31، شماره 0، بهار 1354

نصرالله تابنده


5. دینامیک سه نقطه مادی در فضا (1)

دوره 28، شماره 0، بهار 1353

نصرالله تابنده