نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 2
2. بررسی و تحلیل تیر دو سر مفصل با بار محوری

دوره 36، شماره 4، زمستان 1381

احمد فیض دیزجی؛ رامبد رستگاری