نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 5
1. روش اختلاط عمیق جهت بهبود خواص مقاومتی زمین های ماسه‌ای ساختگاه پروژه زیتون 2 در بندرعباس

دوره 42، شماره 5، تابستان 1387

عباس مجدی؛ سیاوش لیتکوهی؛ مهدی حاجیان حسین آبادی


3. پیش بینی نشست سطح زمین در اثر استخراج لایه های

دوره 40، شماره 1، پاییز 1385

عباس مجدی؛ آوات قم قلعه


4. مدل ریاضی نسبت تزریق پذیری خاک های دانه ای

دوره 40، شماره 3، پاییز 1385

عباس مجدی؛ مسعود ظهیری