نویسنده = ���������������� ������ ������ ��������
همکاری رباتها در جابجایی جسم نامعین توسط کنترلر امپدانس چندگانه

دوره 42، شماره 1، فروردین 1387

فرزاد چراغپور سماواتی؛ سید علی اکبر موسویان