نویسنده = محمد مهدی سپهری
حل برنامه ریزی دو سطحی با الگوریتم جستجوی ممنوع

دوره 35، شماره 2، شهریور 1380

سید رضا حجازی؛ عزیز اله معماریانی؛ محمد مهدی سپهری؛ غلامرضا جهانشاهلو


برنامه ریزی حرکت قطارها در خطوط یک جمله

دوره 33، شماره 2، شهریور 1378

محمد مهدی سپهری؛ محسن پور سید آقایی