کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات
تعداد مقالات: 2
1. فناوری اطلاعات و سیر تحول آموزش مهندسی معماری

دوره 43، شماره 2، زمستان 1388

Reza Mahmudi؛ کتایون تقی زاده


2. ارائه مدلی برای سنجش میزان آمادگی الکترونیکی شرکتهای کوچک و متوسط ایران

دوره 41، شماره 10، زمستان 1386

مریم حورعلی؛ محمد فتحیان؛ عباس منتظری؛ منصوره حورعلی