کلیدواژه‌ها = روش قاچی
تحلیل سه‌بعدی اکستروژن مستقیم با روش قاچی و المان محدود

دوره 43، شماره 4، شهریور 1388، صفحه 527-535

امین صمدی قوشچی؛ کارن ابری نیا؛ محمدکاظم بشارتی گیوی