کلیدواژه‌ها = سبوس برنج
تولید ماده ضد کف از پوسته و سبوس برنج ایرانی

دوره 37، شماره 4، اسفند 1382

محمدرضا طلاقت؛ جلیل اوجی


استخراج روغن خوراکی از پوسته و سبوس برنج ایرانی

دوره 36، شماره 4، اسفند 1381

محمد رضا طلاقت؛ جلیل اوجی