کلیدواژه‌ها = روانگرایی
پهنه‌بندی خطرات ژئوتکنیکی لرزه‌ای در نوار ساحلی دریای خزر

دوره 43، شماره 3، شهریور 1388

سولماز بابکان؛ حسین معماریان؛ مهدی زارع


ارزیابی روانگرایی بستر دریا در اثر گذر موج

دوره 38، شماره 2، تیر 1383

بهروز گتمیری؛ آرش عاشور