کلیدواژه‌ها = فاز پراکنده
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تجربی اثر سدیم کلراید بر روی پایداری کفهای گاز- مایع

دوره 40، شماره 3، پاییز 1385

لیلا خزائی زاده؛ سیدمحمدعلی موسویان؛ پریسا خدیوپارسی


2. مقایسه ماندگی موضعی فاز پراکنده در ستونهای پاشنده وrdc

دوره 35، شماره 3، پاییز 1380

حسین بهمنیار؛ محمدعلی موسویان؛ علی حقیقی اصل