کلیدواژه‌ها = فاز پراکنده
بررسی تجربی اثر سدیم کلراید بر روی پایداری کفهای گاز- مایع

دوره 40، شماره 3، آبان 1385

لیلا خزائی زاده؛ سیدمحمدعلی موسویان؛ پریسا خدیوپارسی


مقایسه ماندگی موضعی فاز پراکنده در ستونهای پاشنده وrdc

دوره 35، شماره 3، آذر 1380

حسین بهمنیار؛ محمدعلی موسویان؛ علی حقیقی اصل