کلیدواژه‌ها = زمان پایداری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تجربی اثر سدیم کلراید بر روی پایداری کفهای گاز- مایع

دوره 40، شماره 3، پاییز 1385

لیلا خزائی زاده؛ سیدمحمدعلی موسویان؛ پریسا خدیوپارسی