کلیدواژه‌ها = سینتیک واکنش
تعداد مقالات: 3
1. مدل سازی راکتور هیدروژناسیون روغن سویا

دوره 42، شماره 2، بهار 1387

رحمت ستوده قره باغ؛ لیلا نیک نام؛ نوید مستوفی


2. بررسی سینتیی و مقایسه فعالیت کاتالیستهای هیدروتریتینگ در فرایند گوگرد زدایی تیوفن در گازوئیل

دوره 35، شماره 2، تابستان 1380

شهره فاطمی؛ گیتی ابوالحمد؛ محمد علی موسویان؛ یدالله مرتضوی


3. مدلسازی و شبیه سازی راکتور سنتز اوره در مجتمع پتروشیمی خراسان

دوره 34، شماره 2، تابستان 1379

مجتبی صدر عاملی؛ رجبعلی رادبوی؛ جعفر توفیقی