نویسنده = ������������ ������ ������ ������
تعداد مقالات: 2
1. حل کردن میکروبی کنسانته مولیبدنیت مجتمع مس سرچشمه

دوره 38، شماره 4، پاییز 1383

رامز وقار؛ منوچهر اولیازاده؛ محسن صارمی؛ احمدرضا شاهوردی؛ محمدعلی عسکری زمانی؛ سید علی سید باقری


2. فروشویی میکروبی طلای موته توسط سویه گرمادوست معتدل جداشده از چشمه قطور سوبی

دوره 33، شماره 4، زمستان 1378

احمدرضا شاهوردی؛ منوچهر اولیازاده؛ مجتبی طباطبایی یزدی؛ سید علی سید باقری