نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فرآیند آهنگری به کمک روش حد بالای اجزائی (UBET)

دوره 37، شماره 3، پاییز 1382

کارن ابری نیا؛ طاهر زمانی