نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. پایدار سازی مود HG در المان پنج وجهی اجزاء محدود

دوره 38، شماره 2، تابستان 1383

سهیل محمدی؛ کوروش کریمی زند


2. کاربرد شبیه سازی کامپیوتری در یک واحد مونتاژ الکتروموتورهای سنگین

دوره 34، شماره 2، تابستان 1379

محمدعلی آزاده؛ کوروش کریمی زند؛ شکیب شاکری