نویسنده = بهمن مهری
پایداری سیستم های کنترل

دوره 40، شماره 2، آبان 1385

بهمن مهری؛ غلامرضا شهریار حشمتی


وجود جواب تناوبی معادله دیفرانسیل رسته سوم غیرخطی یک مدل ریاضی برای ترمز خودروهای سنگین

دوره 33، شماره 1، خرداد 1378

غلامرضا شهریار حشمتی؛ بهمن مهری؛ دارا معظمی؛ علیرضا ذکائی