نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. اندرکنش دینامیکی مخازن آب بام ساختمانها در زلزله (یادداشت فنی)

دوره 41، شماره 2، بهار 1386

سیدمهدی زهرائی؛ اصغر وطنی اسکوئی؛ سید فرید هاشمی


2. رفتار و محدودة کاربرد دیوارهای برشی فولادی موج‌دار

دوره 40، شماره 5، پاییز 1385

محمد حیدرزاده؛ سیدمهدی زهرائی