نویسنده = محمود صفارزاده
ارائة مدل اولویت‌بندی علت‌گرا جهت تعیین قطعات خطرناک جاده‌ها برای عابرین پیاده

دوره 42، شماره 4، مرداد 1387

محمود صفارزاده؛ وحید ابوالحسن¬نژاد؛ امین میرزا بروجردیان


مدل مسیریابی بهینه کریدور طرح مسیر راه و راه‌آهن درمناطق دشتی

دوره 40، شماره 5، آذر 1385

محمود صفارزاده؛ هاشم مهرآذین؛ امین میرزابروجردیان