نویسنده = روزبه شاد
تعداد مقالات: 2
1. مدل‌سازی روابط توپولوژیک سه بعدی فازی در محیط GIS

دوره 43، شماره 4، تابستان 1388

روزبه شاد؛ محمد سعدی مسگری؛ علی اکبر آبکار


2. طراحی و اجرای GIS کاربردی جهت مکان یابی شهرک های صنعتی با استفاده از مدل‌های فازی، وزن های نشان‌گر و ژنتیک

دوره 43، شماره 4، تابستان 1388

روزبه شاد؛ حمید عبادی؛ محمد سعدی مسگری؛ علیرضا وفائی‌نژاد