نویسنده = الصنایع، ابوالفضل جامع
تعداد مقالات: 1
1. میکروفسیلهای گیاهی تشکیلات زغالی شاهرود

دوره 28، شماره 0، بهار 1353

ابوالفضل جامع الصنایع