نویسنده = ���������������� �������� ��������������
کاربرد آهن اسفنجی در تولید چدن و فولاد

دوره 49، شماره 0، مهر 1368

خطیب الاسلام صدرنژاد؛ جلیل وحدتی خاکی؛ محمدرضا ابوطالبی


تولید فولاد میکروالیاژی وانادیوم و نایوبیوم دار به روش غوطه ورسازی و بررسی خواص آن

دوره 49، شماره 0، مهر 1368

خطیب الاسلام صدرنژاد؛ سید فرشید کاشانی بزرگ؛ سعید حشمتی منش