نویسنده = ���������� �������� �������������� ������
تعداد مقالات: 3
2. تاثیر فسفر بر خواص فولاد کم کربن

دوره 50، شماره 0، بهار 1369

خطیب الاسلام صدر نژاد


3. چگونگی ذوب آهن اسفنجی در کوره های فولاد سازی

دوره 45، شماره 0، زمستان 1362

خطیب الاسلام صدر نژاد