نویسنده = محمود موسوی مشهدی
ساخت ماکرو با هدف رهگیری دو پدیده چروکیدگی و ترکیدگی در فرآیند هیدروفرمینگ لوله

دوره 43، شماره 4، شهریور 1388، صفحه 501-509

کیوان حسینی صفری؛ محمود موسوی مشهدی


فرایند کشش عمیق استوانه‌های با نسبت کشش خیلی بالا

دوره 43، شماره 4، شهریور 1388، صفحه 519-525

قادر فرجی؛ محمدکاظم بشارتی گیوی؛ سعید یارمحمدی؛ محمود موسوی مشهدی