نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. اثر DVR بر بهبود کمبود و بیشبود ولتاژ سیستم توزیع در شرایط هارمونیکی (یادداشت فنی)

دوره 43، شماره 5، تابستان 1388، صفحه 611-617

آرش تعویقی؛ سعید افشارنیا؛ حسن منصف


2. روشی مرکب در کنترل ادوات FACTSجهت بهبود اولین نوسان حالت گذرا

دوره 41، شماره 7، پاییز 1386

سید محمد عظیمی؛ سعید افشارنیا