نویسنده = �������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین مشخصات و پارامترهای سینتیک خشک کردن ماده انفجاری پیکریت و طراحی یک خشک کن پیوسته

دوره 38، شماره 5، زمستان 1383

محمد مهدی منتظر رحمتی؛ بهمن امینی حری؛ جواد ایوانی