نویسنده = �������� �������������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. طراحی یک مدل تلفیقی برای انتخاب تامین‌کننده و تخصیص سفارشات

دوره 40، شماره 4، پاییز 1385

سیدمحمدتقی فاطمی قمی؛ سیدحسن قدسی پور؛ فرهاد فائز


2. تعیین سیاست سفارش اقتصادی اقلام فاسدشدنی با تورم وابسته به زمان

دوره 40، شماره 4، پاییز 1385

سیدمحمدتقی فاطمی قمی؛ میرمهدی سیداصفهانی؛ ابوالفضل میرزازاده