نویسنده = �������������������� ����������
بررسی تجربی اثر سدیم کلراید بر روی پایداری کفهای گاز- مایع

دوره 40، شماره 3، آبان 1385

لیلا خزائی زاده؛ سیدمحمدعلی موسویان؛ پریسا خدیوپارسی


شبیه سازی برجهای استخراج RDC نیمه صنعتی و صنعتی

دوره 54، شماره 0، آذر 1365

حسین بهمنیار؛ پریسا خدیوپارسی