نویسنده = �������������������� ����������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تجربی اثر سدیم کلراید بر روی پایداری کفهای گاز- مایع

دوره 40، شماره 3، پاییز 1385

لیلا خزائی زاده؛ سیدمحمدعلی موسویان؛ پریسا خدیوپارسی


3. شبیه سازی برجهای استخراج RDC نیمه صنعتی و صنعتی

دوره 54، شماره 0، پاییز 1365

حسین بهمنیار؛ پریسا خدیوپارسی