کلیدواژه‌ها = جنس برنج
فرایند کشش عمیق استوانه‌های با نسبت کشش خیلی بالا

دوره 43، شماره 4، شهریور 1388، صفحه 519-525

قادر فرجی؛ محمدکاظم بشارتی گیوی؛ سعید یارمحمدی؛ محمود موسوی مشهدی