کلیدواژه‌ها = برج خنک کن خشک هلر
بهینه سازی تک معیاره و چند معیاره برج خنک کن خشک هلر در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1388

حسین شکوهمند؛ محمدعلی نظری؛ بابک قائم پناه؛ محمدرضا علیگودرز