کلیدواژه‌ها = شتابهای عرضی
اثر شتابهای عرضی بر عملکرد خنک کاری یک لوله حرارتی استوانه ای با شیارهای مارپیچ (HGHP)

دوره 38، شماره 4، آبان 1383

حسین شکوهمند؛ منصور نیکخواه بهرامی؛ مازیار امین