کلیدواژه‌ها = برنامه‌ریزی ریاضی چند هدفه
طراحی یک مدل تلفیقی برای انتخاب تامین‌کننده و تخصیص سفارشات

دوره 40، شماره 4، آبان 1385

سیدمحمدتقی فاطمی قمی؛ سیدحسن قدسی پور؛ فرهاد فائز