کلیدواژه‌ها = سیاست بازنگری پیوسته
تعداد مقالات: 1
1. مدل کنترل موجودی مرور دایم برای اقلام فاسد شدنی در حالت بدون کمبود

دوره 40، شماره 4، پاییز 1385

محبوبه هنرور؛ مسعود ربانی؛ فریبرز جولای