کلیدواژه‌ها = مسئله مسیریابی وسیله نقلیه
حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره‌های زمانی نرم

دوره 40، شماره 4، آبان 1385

نیما صفائی؛ محمدعلی شریعت؛ مسعود ربانی؛ رضا توکلی مقدم