کلیدواژه‌ها = اتیلن
پلیمریزاسیون اتیلن با کاتالیست دو نگهدارنده ای مورفولوژی و جرم مولکولی

دوره 42، شماره 8، اسفند 1387

شکوفه حکیم؛ مهدی نکومنش حقیقی؛ مهرداد آقایی نیت


زوج شدن اکسایشی متان (OCM) در رآکتور تخلیه الکتریکی هاله منفی

دوره 35، شماره 3، آذر 1380

عباسعلی خدادادی؛ سید شمس الدین مهاجرزاده؛ فائزه باقری طار