کلیدواژه‌ها = هیدروسیکلون
بررسی عملکرد هیدروسیکلون‌های اولیه و ثانویه مدار خردایش کارخانه فسفات اسفوردی

دوره 43، شماره 3، شهریور 1388

علی دهقانی احمدآبادی؛ ضیاءالدین پورکریمی؛ محمد نوع پرست