کلیدواژه‌ها = تئوری صف
بهینه‏سازی تخصیص و گسیل کامیون در سامانه ترابری معدن مس سرچشمه

دوره 41، شماره 5، شهریور 1386

سجاد حقیر چهرقانی؛ علی اصغر خدایاری؛ محمد فاروق حسینی