بهینه‏سازی تخصیص و گسیل کامیون در سامانه ترابری معدن مس سرچشمه

نویسندگان

چکیده

هزینة مربوط به بخش بارگیری و حمل حدود50 درصد از هزینه‏های تولید یک معدن روباز را به خود اختصاص می‏دهد. در استخراج معادن، تخصیص و گسیل کامیون‌ها یکی از مهمترین و پیچیده‏ترین فرآیندهای عملیاتی است که بهینه‏سازی آن می‏تواند باعث صرفه‏جویی قابل توجهی شود، لذا بهره‌گیری از سامانه‏های مدیریت حمل و نقل به منظور تأمین دو هدف بیشینه‏‌سازی تولید معدن و کنترل کیفیت سنگ ارسالی به کارخانه فرآوری مدنظر مدیران معادن قرار گرفته است. در این تحقیق یکی از مدل‌های موجود در تخصیص کامیون‌ها، برمبنای کمینه‏کردن تعداد کامیون مورد نیاز و با در نظر گرفتن محدودیت‌های عملیاتی معادن برای استخراج میزان مشخصی از مواد معدنی و باطله توسعه داده شده است. این مدل توسط برنامه‌ای که در محیط برنامه‌نویسی MATLAB تهیه شده، برای یک شیفت واقعی از معدن مس سرچشمه حل شده است. بررسی نتایج به‌دست آمده حاکی از افزایش ظرفیت تولید به میزان 5/28 درصد معادل با بیش از ده هزار تن در روز نسبت به وضعیت فعلی است.

کلیدواژه‌ها