کلیدواژه‌ها = کمینه‌سازی و بیشینه‌سازی همزمان
تعداد مقالات: 1
1. بهینه سازی ورقهای کامپوزیت با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 40، شماره 5، پاییز 1385

محمدرضا قاسمی؛ خسرو پیله وریان