کلیدواژه‌ها = تیتانیم سیلیساید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر شکل گرم و بازپخت بر ریز ساختار آلیاژهای بین فلزی بر پایه TiAl

دوره 33، شماره 1، بهار 1378

سعید حشمتی منش؛ سید فرشید کاشانی بزرگ