کلیدواژه‌ها = دستگاه آنالیز ترمیک دیفرانسیل (تقریباً مشابه دستگاه ترموبلانس است با وزن کمتر و کاربریهای بیشتر)