کلیدواژه‌ها = ترکیب اطلاعات
تعداد مقالات: 3
1. استفاده از یک چرخ غیرفعال برای بهبود ژایروادومتری در مکان یابی یک ربات متحرک

دوره 38، شماره 1، بهار 1383

سید محمد مهدی دهقان بنادکی؛ مجید نیلی احمدآبادی؛ طه کوثری


2. بهبود روش های هوشمند عامل ترکیب اطلاعات

دوره 38، شماره 1، بهار 1383

کاوه کاوسی؛ بهزاد مشیری