کلیدواژه‌ها = چروکیدگی
ساخت ماکرو با هدف رهگیری دو پدیده چروکیدگی و ترکیدگی در فرآیند هیدروفرمینگ لوله

دوره 43، شماره 4، شهریور 1388، صفحه 501-509

کیوان حسینی صفری؛ محمود موسوی مشهدی